Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на Народното събрание
Идентификационен номер 353
Дата 23/06/2016
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 00728-2016-0021
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения