Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на Народното събрание на Република България
Идентификационен номер 362
Дата 01/08/2016
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП
Номер в РОП 00728-2016-0026
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения