Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строеж: „Строително-монтажни работи (СМР) - преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание, гр. София, пл.”Княз Александър І”№ 1”
Идентификационен номер 363
Дата 19/08/2016
Вид на процедурата Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Номер в АОП 00728-2016-0027
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения