Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Доставка на товарни моторни превозни средства
Идентификационен номер 364
Дата 03/11/2016
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП
Номер в РОП 00728-2016-0028
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения