Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите, “Каско” на моторните превозни средства на Народното събрание, “Злополука” на лицата/местата в МПС” и “Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти – държавна собственост за 2017г.
Идентификационен номер 365
Дата 03/11/2016
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП
Номер в РОП 00728-2016-0029
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения