Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Абонамент и доставка за 2017 г. на чуждестранни периодични печатни издания
Идентификационен номер 366
Дата 09/11/2016
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП
Номер в РОП 00728-2016-0030
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения