Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Абонамент и доставка за 2017 г. на български ежедневни и периодични печатни издания за Народното събрание на Република България
Идентификационен номер 367
Дата 09/11/2016
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП 00728-2016-0031
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения