Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие отпечатване на “Държавен вестник” – официално издание на Република България, с периодичност съгласно чл. 12 от Закона за “Държавен вестник”
Идентификационен номер 368
Дата 11/11/2016
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП 00728-2016-0032
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения