Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Периодична доставка на копирна и обемна хартия за нуждите на Народното събрание
Идентификационен номер 369
Дата 15/11/2016
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 00728-2016-0033
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения