Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Разпространение на печатното издание на „Държавен вестник” чрез абонамент и ръчна продажба
Идентификационен номер 370
Дата 16/11/2016
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 9058679
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения