Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Дигитализиране на архивни документи, съдържащи се в досиетата на протоколи от заседанията на парламентарните комисии в Тридесет и осмото Народно събрание на Република България (1998 – 2001 г.) с приложения към тях
Идентификационен номер 372
Дата 29/11/2016
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП 9059238
Номер в РОП
Статус прекратена
Текст
Документи и съобщения