Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Изготвяне на проект за обект СМР – основен ремонт на фасади и художествено осветление на сградата на Народното събрание, София, пл. „Народно събрание“ № 2“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството
Идентификационен номер 403
Дата 16/08/2017
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 9067339
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения