Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие „Строително – монтажни работи (СМР) – текущ ремонт на Лечебно– възстановителна база (ЛВБ) на Народното събрание - Велинград”
Идентификационен номер 407
Дата 20/09/2017
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП 00728-2017-0010
Номер в РОП
Статус частично възложена
Текст
Документи и съобщения