Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти, управлявани от Народното събрание на Република България“
Идентификационен номер 420
Дата 19/01/2018
Вид на процедурата Пряко договаряне
Номер в АОП 00728-2018-0001
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения