Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена съобщителна мрежа за нуждите на Народно събрание на РБ и Лечебно - възстановителната база на Народното събрание – Велинград
Идентификационен номер 446
Дата 10/08/2018
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП
Номер в РОП 00728-2018-0018
Статус прекратена
Текст
Документи и съобщения