Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие ОСИГУРЯВАНЕ НА ХОТЕЛСКИ НАСТАНЯВАНИЯ ЗА ГОСТИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Идентификационен номер 448
Дата 16/08/2018
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП
Номер в РОП 00728-2018-0020
Статус прекратена
Текст
Документи и съобщения