Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Строително-монтажни работи (СМР) – текущ ремонт на открита тераса на сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1
Идентификационен номер 449
Дата 30/08/2018
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 00728-2018-0022
Статус прекратена
Текст
Документи и съобщения