Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие „Доставка на средства за корекция на зрението на служителите в Народното събрание, работещи с видеодисплеи”
Идентификационен номер 452
Дата 25/10/2018
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 9082368
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения