Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ чрез абонамент и/или ръчна продажба.
Идентификационен номер 455
Дата 02/11/2018
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 9082724
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения