Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Отпечатване на „Държавен вестник“ – официално издание на Република България, с периодичност съгласно чл. 12 от Закона за „Държавен вестник“
Идентификационен номер 456
Дата 08/11/2018
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 00728-2018-0026
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения