Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за 2019 г. за нуждите на Народното събрание на Република България
Идентификационен номер 457
Дата 06/11/2018
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП 00728-2018-0027
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения