Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие „Абонамент и доставка за 2019 г. на български ежедневни и периодични печатни издания за Народното събрание“
Идентификационен номер 458
Дата 09/11/2018
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП 00728-2018-0028
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения