Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Доставка на 3 (три) броя plug-in хибридни електрически превозни средства за нуждите на Народното събрание
Идентификационен номер 459
Дата 12/11/2018
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП 00728-2018-0029
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения