Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за строеж „СМР – основен ремонт на бюфет на Народното събрание в сградата на пл. „Княз Александър І“ № 1, София и упражняване на авторски надзор по време на строителството
Идентификационен номер 460
Дата 12/11/2018
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 9083020
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения