Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Дигитализиране на архивни документи - общо 175 667 листа
Идентификационен номер 463
Дата 03/12/2018
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 9083806
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения