Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на седем броя системи, осигуряващи автоматизираното отваряне и затваряне на три типа врати на панти в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“
Идентификационен номер 464
Дата 06/12/2018
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 9084114
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения