Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Отпечатване на печатни издания и материали по повод 140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция
Идентификационен номер 465
Дата 14/12/2018
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП 00728-2018-0030
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения