Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Осигуряване на хотелски настанявания за гости на Народното събрание
Идентификационен номер 469
Дата 03/01/2019
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП 00728-2019-0001
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения