Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Осигуряване на достъп до Интернет
Идентификационен номер 471
Дата 18/02/2019
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 9085761
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения