Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие „Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на електрически, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и строително-монтажни работи по фасади и покрив на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1”
Идентификационен номер 472
Дата 22/02/2019
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 00728-2019-0003
Статус прекратена
Текст
Документи и съобщения