Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Извънгаранционна поддръжка на компютризирана система за гласуване на Народното събрание на Република България с използване на биометрични показатели
Идентификационен номер 475
Дата 28/02/2019
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 9086313
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения