Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Доставка на топлоенергия за недвижими имоти на Народно събрание, находящи се на територията на град София
Идентификационен номер 477
Дата 22/03/2019
Вид на процедурата Договаряне без обявление
Номер в АОП 902789
Номер в РОП 00728-2019-0005
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения