Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на сградите управлявани от Народното събрание
Идентификационен номер 478
Дата 29/03/2019
Вид на процедурата Пряко договаряне
Номер в АОП
Номер в РОП 904984
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения