Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие „Сервизно обслужване на пътнически асансьорни уредби и товарни платформи в сгради на Народното събрание”
Идентификационен номер 483
Дата 05/06/2019
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 9088897
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения