Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Инженеринг- проектиране и строително-монтажни работи по изграждане на противообледенителна система на улуците на зала „Шатра“ и на воронки по покрив на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград
Идентификационен номер 484
Дата 12/06/2019
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 00728-2019-0007
Статус прекратена
Текст
Документи и съобщения