Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина на народните представители и служителите на Народното събрание
Идентификационен номер 486
Дата 20/06/2019
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП
Статус затворена
Текст
Документи и съобщения