Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Доставка на мебели и матраци за нуждите на Народното събрание
Идентификационен номер 488
Дата 16/07/2019
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП
Номер в РОП 00728-2019-0010
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения