Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Изготвяне на техническо задание за надграждане на Интегрираната информационна система и Интернет портала на Народното събрание
Идентификационен номер 489
Дата 23/07/2019
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 9090586
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения