Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Групова рискова застраховка „Живот“ на 240 (двеста и четиридесет) народни представители от 44-то Народно събрание на Република България
Идентификационен номер 490
Дата 07/08/2019
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП 00728-2019-0011
Номер в РОП
Статус затворена
Текст
Документи и съобщения