Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване за срок от 48 месеца на мултифункционални копирни устройства
Идентификационен номер 491
Дата 07/08/2019
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 00728-2019-0012
Статус затворена
Текст
Документи и съобщения