Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Чуждоезиково обучение за периода 2019 г. – 2022 г. на парламентарни служители и народни представители“
Идентификационен номер 492
Дата 19/08/2019
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП 00728-2019-0013
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения