Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Предоставяне на комплексна услуга по организационно-техническа подготовка и провеждане на 54-та Генерална асамблея на Парламентарната асамблея за Черноморско икономическо сътрудничество (гр. София, 19-21 ноември 2019 г., резервен период 12-14 ноември 2019 г.)
Идентификационен номер 493
Дата 21/08/2019
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП 00728-2019-0014
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения