Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на автоматизирана система за техническо обезпечаване на пленарните заседания на Народното събрание, включително на конферентната зала, в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1
Идентификационен номер 494
Дата 28/08/2019
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП 00728-2019-0015
Номер в РОП
Статус отворена
Текст
Документи и съобщения