Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Доставка на горива за нуждите на Народното събрание
Идентификационен номер 495
Дата 29/08/2019
Вид на процедурата Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Номер в АОП
Номер в РОП
Статус затворена
Текст
Документи и съобщения