Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на подемни платформи и съоръжения за хора с намалена подвижност, осигуряващи достъпна архитектурна среда за нуждите на Народното събрание
Идентификационен номер 515
Дата 13/11/2019
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения