Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти, управлявани от Народното събрание
Идентификационен номер 524
Дата 13/04/2020
Вид на процедурата Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Номер в АОП
Номер в РОП
Статус затворена
Текст
Документи и съобщения