Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие „Извънгаранционна поддръжка на компютризирана система за гласуване на Народното събрание на Република България с използване на биометрични показатели“
Идентификационен номер 527
Дата 10/04/2020
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 9098044
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения