Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Поддръжка, текущи и аварийни ремонти на автомобили „Фолксваген“
Идентификационен номер 529
Дата 13/04/2020
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП 00728-2020-0006
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения