Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Поддръжка, текущи и аварийни ремонти на автомобили „Мерцедес“
Идентификационен номер 540
Дата 10/06/2020
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП
Статус затворена
Текст
Документи и съобщения