Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на Народното събрание на Република България
Идентификационен номер 541
Дата 10/06/2020
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП 00728-2020-0010
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения